De raad van bestuur is als volgt samengesteld:

Voorzitter:

Paul Voet paul.voet@muziek-academie.be

Secretaris:

Wietze Minne wminne@berchem.brussels

Penningmeester:

Johan Vandecaveye johan.vandecaveye@torhout.be

Leden:

Wim Belaen

Patrick Corvers

Bart Jonkers

Johan Moeyersoons

Jan Nihoel

Erwin Scheltjens

Sara Van Hoezen