Hier vind je de laatste versies van de officiële documenten

Officiële site

klik hier

Presentaties infosessies

Bekwaamheidsbewijzen

omzendbrief over herinstroom!!

Omzendbrieven

Programmatie

Concordantie

Bekwaamheidsbewijzen

Definitief goedgekeurd

Decreet van 9/3/2018, publicatiedatum Belgisch Staatsblad is 11/5/2018
We wachten op de verwerking van alle amendementen.
Samenwerking LPO
Samenwerking LPO_nota protocols

BVR Organisatie (LET OP WIJZIGINGEN BIJ BaK en WkD!)

Besluit over ambtshalve en individuele concordanties 20042018
(De administratie maakte deze insteressante concordantiezoeker!)

Bekwaamheidsbewijzen MWD 20042018
Bekwaamheidsbewijzen BaK 20042018

Einddoelen 4 december 2017 Muziek, Woordkunst-drama, Dans en BaK

Beroepskwalificaties:

  1. Vertolkend Muzikant
  2. Creërend Muzikant
  3. Dirigent
  4. DJ
  5. Vertolkend Acteur
  6. Creërend Acteur
  7. Regisseur
  8. Vertolkend Danser
  9. Creërend Danser
  10. Choreograaf

In onderhandeling

CAO XI

Advies

Ontwerpdecreet 22 December 2017 Advies Raad van State

Simulaties
(Gebaseerd op cijfers uit decreet 28/02/18)

Simulatie groepsgroottes muziek

Simulatie groepsgroottes woord

Effect rationalisatienormen

Effect rationalisatienormen google doc (neem kopie om zelf in te vullen)

Excel voor urenberekening asistobe*
(*)Neem mee dat er in dans 3e en 4e graad meer uren moeten georganiseerd moeten worden, en in 2e graad muziek instrument vanaf jaar 1 aangeboden mag/kan worden.


Infodocumenten

Overzicht opties en vakken (Met dank aan Hans Scholliers)

Overzicht opties en vakken Muziek
Overzicht instrumenten
Overzicht opties en vakken WkD
Overzicht opties en vakken Dans
Overzicht opties en vakken Domeinoverschijdende Ini

Muziek:

Woord:

Dans: